Lane-Lordship Station i Dulwich – Camille Pissarro

Lane Lordship Station i Dulwich   Camille Pissarro

Verket ”Lane-Lordship Station i Dalwich” skapades i England, där Pissarro gick under det fransk-Preussiska kriget och, enligt konsthistoriker, skrevs under intrycket av Turners målningar.

Den engelska målarens verk imponerade Pissarro, han beundrar sin förmåga att fånga ögonblicket och kallar honom en ”magiker” i brevet.

Själva vistelsen i London förtryckte honom starkt, särskilt den kommersiella inställningen till konst. Minuter av förtvivlan tog ofta besittning av dem, särskilt när det inte var möjligt att sälja något från sina målningar för att mata deras familjer.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)