Trädgård i Pontoise. Vår – Camille Pissarro

Trädgård i Pontoise. Vår   Camille Pissarro

När han återvände till Paris lever Pissarro fortfarande i fattigdom, republiken som ersatte imperiet förändrade inte något i Frankrikes liv, och de sorgliga händelserna i samband med kriget, konfiskation och kommunen berövade borgerna möjligheten att köpa målningar.

För närvarande tar C. Pissarro under sin beskydd en ung konstnär från Aix-en-Provence P. Cezanne, och de arbetar tillsammans i Pontoise. Han delar sin erfarenhet av att arbeta med färg med den unga konstnären, som enligt C. Pissarro var ett unikt visuellt verktyg: med sin hjälp var det möjligt att inte bara förmedla objektets materiella essens utan också dess form.

Placerade nära ljusa slag av ren färg börjar förvånansvärt interagera med varandra, vilket ger upphov till ett pulserande tonområde och appliceras tvärs på parallella diagonaler, de skapar en känsla av djup och ger bilden en viss rytm.