Utsikt från mitt fönster – Camille Pissarro

Utsikt från mitt fönster   Camille Pissarro

Den åttonde utställningen av impressionisterna, som hölls 1886, var det sista mötet med konstnärer i denna genre, och målarna förstod att skillnaderna mellan dem hade nått apogee.

Pissarro, som deltog i den, lade fram sin bild ”Visa från mitt fönster” Canvasen ställdes ut i ett separat rum och var sida om Signac och Seuras arbete, som var för att betona författarens åtagande till neo-impressionism – en riktning som just började slå rot i målningsvärlden.

Pissarro skapade en duk med divisionismtekniker och, enligt kritikern Revalds åsikt, motsvarade fläckar i olika färger som bildats av små rundade strofer till vissa element, såsom ljus, färg och skugga. När man överväger bilden inträffade anslutningen av alla element framför tittaren.

I verket kan man spåra Pissarros kardinalavvikelse från impresjonismen, utrustad med sin individuella författares detaljer, men experter märkte också att konstnären kom mycket nära målningen av svavel. Var kände hans instinktiva gåva naturen.

Verket representerar en av de få målningarna i en strikt pointivistisk riktning; denna metod kommer inte att få honom tillfredsställelse, och han kommer snart tillbaka till sin gamla impressionistiska stil.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)