Kvinnaläsning i ett landskap – Camille Corot

Kvinnaläsning i ett landskap   Camille Corot

Under åren börjar den unika-individuella, konkreta i porträtten av Corot minska. Det blir allt svårare för en konstnär att hitta harmoni och glädje i livet omkring sig. Porträtt av Corot, särskilt kvinnors, börjar förkroppsliga en viss evig lugn, fred och oavsett modellens natur.

Livlighet, spontanitet, löfte om rörelse, som fanns i ”Porträtt av Octavia Sennegon”, saknas här. Skymningslandskapet, fullt av lugn, stillhet i ställning, klarhet och långsamhet i konturlinjen som skiljer figuren från bakgrunden, förstärker intrycket av återhållsamhet och viss frigörelse, som också är skriven i ansiktet.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)