Självporträtt – Camille Pissarro

Självporträtt   Camille Pissarro

När man tittar på det mest berömda självporträttet av Pissarro, skapat 1873, blir det tydligt varför människor skämt kallade konstnären de bibliska namnen ”Moses” eller ”Abraham.” Det verkar som att Gamla testamentets profet i respektabel ålder tittar på betraktaren från duken, medan målaren fyllde 43 år vid den tiden.

I tillgången Pissarro många självporträtt, och när de skapades använde han olja, blyertspennor och gouache, men bland serierna av målningar i denna genre, ”Självporträtt”, daterad 1873, är verket till stor del symboliskt, för här är elementen i hans nya stil. Canvasen skrevs ett år före First Impressionist-utställningen. Landskap enligt den andra planen har en schematisk skildring, men i sin stil märks det att de uppfyller ett antal impressionistiska kriterier. På många sätt är porträttens ansikte skriven i hans vanliga landskapstradition: ett liknande färgspel och ljus, inget annat än en symbolisk beteckning på djup, spontanitet.

I tekniken för att utföra verk är Cezannes inflytande tydligt märkbar, och den klassiska posisen för ”modellen” motsvarar de målningar traditioner som kännetecknar Chardin verk. Som samtida Pissarro och Cezanne noterade, gav konstant kommunikation mellan två mästare många fördelar för fransk målning, och konstnärer skildrade ofta varandra i sina målningar.