Courbet – Gerhard Richter

Courbet   Gerhard Richter

I arbetet med Richter kombinerar realismens traditioner med de sena fenomenen med informell målning. Dessa kombinationer av motsatser och gav upphov till skepsis hos konstnären i förhållande till allt en gång för alla etablerade inom konst.

Den rebelliska konsten av Gustave Courbet, de revolutionerande ljus – och färglösningarna på hans canvases fick Gerhard Richter att skapa en bild som kallas ”Courbet”. Således uttryckte han sin inställning till den stora konstnärens arbete.