Lots flyg med sina döttrar från Sodom – Albrecht Dürer

Lots flyg med sina döttrar från Sodom   Albrecht Dürer

De första målningarna av Dürer skiljer sig åt i den välkända styvheten på hans måleri. De domineras av grafisk, fraktionerad ritning, tydliga, kalla lokala toner, tydligt separerade från varandra, ett något torrt sätt med noggrann, jämn skrivning. 1500 är en vändpunkt i Dürers arbete.

Han är en passionerad sanningssökare från de första kreativa stegen i konst. Han kommer nu till medvetandet om behovet av att hitta de lagar enligt vilka naturens intryck måste översättas till konstnärliga bilder. Ett externt tillfälle för den forskning han började var mötet med den italienska konstnären Jacopo de Barbari, som ägde rum på den tiden och gjorde ett oemotståndligt intryck på honom. Han visade honom en vetenskapligt konstruerad bild av människokroppen. Durer tar ivrigt på den information som kommuniceras till honom.