Hängivenhet till Apollinaire – Marc Chagall

Hängivenhet till Apollinaire   Marc Chagall

1910 flyttade Chagall till Paris. Enligt historiker och biografer av konstnären är detta den bästa perioden med kreativitet i hans karriär. Målningen ”Dedication to Apollinaire”, skapad vid denna tid, är förmodligen mästarens mest mystiska verk.

Utgångspunkten för skapandet av verket var Chagalls beundran för verket av Guillaume Apollinaire, vars poesi ofta förkroppsliga traditioner och moderna idéer.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)