Moses och den gyllene kalven – Domenico Bekafumi

Moses och den gyllene kalven   Domenico Bekafumi

Efter att ha mottagit de tio budorden från Gud steg Moses två gånger till Sinai-berget, stannade där i 40 dagar och såg Gud ansikte mot ansikte. Under sin första frånvaro syndade folket fruktansvärt: han gjorde Guldkalven, innan Israel började tjäna och glädja sig. Moses i ilska förstörde kalven.