Flutist – David Teniers

Flutist   David Teniers

I arbetet med Teniers presenterade entusiastiskt spelar en flöjtist, som personifierar rykten från allegorien ”Fem sinnen”.

Om renässansen var förkroppsligandet av Hearing i målning ett musikinstrument. Men i Teniers-bilden förlorar den inneboende ”Auditus” sublima strukturen i allegorin sin ursprungliga betydelse och tolkas i vardagliga termer.

En liknande tolkning av allegorin om hörsel hittades i Hermitage-verket Scene in a Squash. Utifrån den stilistiska intimiteten med Bilden av Teniers ”Målaren i hans verkstad” bör bilden ”Flutist” dateras till början av 1640-talet.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)