Kväll – Caspar David Friedrich

Kväll   Caspar David Friedrich

Två resenärer vandrar i skymningen mellan de vintergröna tallarna. Deras siffror är så små att det till och med är omöjligt att förstå om de är män eller kvinnor, gamla män eller unga män. Som alltid, i sådana fall med Frederick, kan man anta att det är ”människor i allmänhet” som följer livets väg. Twilight samlas, trädets gröna verkar nästan svart. Men framför, mellan tallarna, kommer en uppmärksam tittare att se ett svagt men varmt ljus. Han lovar vandrarna att slutet på deras resa är nära.

Förståelsen av symbolen för V. A. Zhukovsky, efter att ha träffat Frederick 1821, skrev om honom: ”Han ser på naturen inte som en konstnär som bara söker ett prov för en borste, utan som en person som ständigt ser symbolen för människoliv i naturen” . Ensamhet och intensiv kontemplation – detta är Fredericks kreativa credo.

Det är förvånansvärt så: konstnären visade aldrig något särskilt intresse varken för de gamla mästarnas canvaser eller i hans samtida verk. Var denna ”okunnighet” medveten? Eller gick Frederick sin egen väg och lydde bara den konstnärliga instinkten? Medvetet eller omedvetet – men hela tiden tycktes han driva bort från honom mellanhänder som kunde stå mellan honom och naturen, blockera henne från honom.

Den främmande skrivstilen, den främmande blicken på Guds värld – allt detta hindrade honom bara. Och i detta var Frederick en perfekt protestant. Han önskade sig själv, utan att förlita sig på någons tolkning, läsa evangeliet inskriven på jordens ansikte.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)