Landskap med en rustik zucchini – David Teniers

Landskap med en rustik zucchini   David Teniers

Bland bönderna som festade vid bordet presenterade konstnären en man i en vit skjorta med en kanna i händerna. Kanske bilden av denna karaktär och grisen bredvid honom innehåller en antydning till den förlorade sonens historia. I verken under första hälften av 1640-talet tog Teniers upp detta ämne upprepade gånger.

I synnerhet återspeglas berättelsen om den förlorade sonen i konstnärens målningar, lagrade på Art Institute i Minneapolis och i Louvren i Paris.

I Louvre-kompositionen, som visar två avsnitt från Evangeliets liknelse om den förlorade sonen, liknar figuren av svinherden till höger i djupet av poseringen och utseende liknar en man i en vit skjorta på Teniers Hermitage-bild, framförd i samma 1644.