Kvinnan vid fönstret är Caspar-David Friedrich

Kvinnan vid fönstret är Caspar David Friedrich

Betraktarens figur är ett ofta motiv för Friedrichs landskap. Som regel vänder han ryggen till betraktaren: konstnären är inte intresserad av karaktärernas enskilda egenskaper, utan i deras allmänna entusiasm för världens gränslöshet.

Utrymmet i målningen ”The Woman by the Window” är en tråkig cell i ett tomt rum, den romantiska impulsen uttrycks här i figuren av hjältinnan som spänner ut genom fönstret. Namnlösa drömmare i målningen av Friedrich – en slags dubbel av betraktaren, som konstnären föreslår att ta sin plats i sitt sinne.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)