Terpidarium – Theodore Chasserio

Terpidarium   Theodore Chasserio

Tepidarium, Tepidarium är ett varmt torrt rum i klassiskt romerska termer, utformat för att värma upp kroppen. Tepidarium upphettades till 40-45 ° C från hyp Holocaust.

Ett intressant exempel på ett tepidarium upptäcktes under utgrävningarna i Pompeii; det täcktes av ett halvcirkelformigt cylindriskt valv, dekorerat med en lättnad på gips, och runt rummet var rader av fyrkantiga öppningar eller nischer separerade med telamoner. Tepidarium var en stor central hall under den romerska termen, runt vilken alla andra hallar grupperades.

Uppenbarligen var tepidarium en hall där badmän förberedde sig att bada på Caldaria eller ta kalla bad i frigidaria. Tepidarium var det mest rikt dekorerade med marmor och mosaik. Ljuset från fönstren, lyktorna på sidan, fram och bak, föll i det, och det verkar vara hallen där de vackraste konstverken låg.

Således, i terrasserna i Caracalla, under utgrävningarna 1564, hittades en skulptur av den farniska tjuren, och många andra skatter hittades också under utgrävningarna i Pompeii och placerades i Vatikanen och Neapolitan Museum.