Landskap med tornet – David Teniers

Landskap med tornet   David Teniers

Mitt i kompositionens mittpunkt upptas av High Round Tower, vid foten där hushållens uthus är synliga. Nära dem finns en herde med en fårflock.

Tystnad och lugn på en sommardag, när tiden verkar ha slutat, regerar i bilden. Det skapades av konstnären i mitten av 1640-talet. Under denna period rådde det gyllene korset i färgen på hans verk. Tre bönder och en liten hund som pratar i förgrunden ger landskapet en genrekaraktär.

Till vänster om dessa karaktärer finns en vägpelare med ett tecken – ett motiv som finns i ett antal Teniers målningar. Analogin av ”Landskap med ett torn” är målningen ”The Conversation of Three Peasants”.