Bergslandskap – David Teniers

Bergslandskap   David Teniers

Målningen, utförd 1640, liknar de fantastiska landskapen i den flamländska Ios de Momper. Teniers, liksom sin föregångare, behandlar landskapet som ett brett panorama, som sträcker sig till horisonten, flankerad på sidorna av klippor och stenblock. Teniers-duk, skapad i kontrast till mörka silhuetter av rödbruna berg, täckt med grönt bladverk och ljusblå himmel, kännetecknas av en tydlig konstruktion av landskapet.

Bergslandskapet är så grandiost att karaktärerna i förgrunden verkar leksak. Jämfört med landskapsdelen spelar genremotivet en mindre roll i den här bilden. I Teniers verk finns ofta sådana småskaliga figurer. De fungerar som en referenspunkt för planer för rumslig sammansättning.