Eva, ormen och döden – Hans Baldung

Eva, ormen och döden   Hans Baldung

Hans Baldung Green är en oerhört märklig mästare, i vars verk renässansfunktioner är sammankopplade med medeltida symbolik, fantasi och inslag av framväxande Mannerism, en konstnärlig rörelse som utvecklades i Tyskland under reaktionsåren som kom efter undertrycket av bondekrig.

Av Durer, med vilken han var i nära personlig vänskap, närmar sig Baldung Green i sin ritning – i graveringar och framför allt i ritningar – den mest intressanta delen av hans arbete. De är särskilt intressanta i och med att de visas i honom av en nyfiken observatör av naturen. I Karlsruhe finns ett album med hans skisser gjorda med silverpennor, som till största delen, både i karaktär och skicklighet, är extremt nära Dürer.

Bland dem finns tunna skisser från människokroppens natur och separat – huvuden, händer, ben, vackra porträtt, charmiga bilder av barn, ritningar av djur gjorda med stor iakttagelse, såsom hästar, lejon, getter, papegojor, stadslandskap som exakt fångar terrängen, noggrant gjorda ritningar växter. Baldungu är inte främling för intresset för att arbeta med människokroppens proportioner, vilket framgår av ett antal av hans ritningar och på idealiska ansikten. Alla dessa verk har en ren renässans till sin natur. Baldungs ​​prydnadsverk är mycket bra – illustrationer till kejsarens Maximilians bönbok och ritningar för färgade fönsterglas.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)