Porträtt av Jacob von Morsperg – Hans Baldung

Porträtt av Jacob von Morsperg   Hans Baldung

För utvecklingen av realistiska tendenser i tysk målning under andra hälften av 1400-talet är kopplingen mellan enskilda konstnärer och holländsk konst, som är mer riktad i deras avancerade erövringar, av avgörande betydelse.

I dessa konstnärers verk finns det en tendens till figurativ integritet, sammansättningsmässig ordning av underordnade individuella delar till helheten. Den största av dessa mästare var Verkhnereinsky målare och grafiker Martin Schongauer, känd i konsthistorien främst som en enastående gravör.

Det bästa verket av målaren Schongauer, ”Madonna in the Pink Arbor”. Den här bilden är ett av de viktigaste verken från den tidiga tyska renässansen. Konstnären skildrar här ett symboliskt motiv, gynnat av sena gotiska mästare, men i sin tolkning innehåller detta motiv inte något naivt idylliskt, som till exempel i Lochner.

Från den gotiska stilen bevaras den kända skärpan, vinklingen hos de raffinerade nervformerna, prydnadsdesign i behandlingen av blommor och blad. Med den typen av strikt, strikt ansikte, liknar Madonna of Shongauer nära Madonna av Rogier van der Weyden. Ett nytt ögonblick för tysk konst, som ger detta verk en speciell betydelse, uttrycks tydligt i det sökandet efter tankeväckande och regelbunden ordning.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)