Jane Seymour Cup – Hans Holbein

Jane Seymour Cup   Hans Holbein

Titeln rättsmålare krävde intensivt arbete inom tillämpad konst från Golbein. Det finns många ritningar av konstnären, som är skisser av olika föremål – från originalknappar och spännen till arkitektoniska element. Här visas exempel på sådana Holbein-skapelser: Jane Seymour Cup, damdräkt och hänge.

Tyvärr har ingen av golbeinovskogo-verk av tillämpad konst inte överlevt, även om vi pålitligt vet att många av hans idéer av den här typen skaffade verkliga konturer.

Det är underligt att det största ”icke-målade” projektet – det festliga landskapet i Westminster Abbey i anledning av kroningen av Henrius VIII: s andra hustru, Anne Boleyn – Holbein, inte avrättades 1533 på begäran av kungen; Författaren till denna order var London ”Steel Yard”, som förenade tyska köpmän.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)