Adam och Eva – Hans Baldung

Adam och Eva   Hans Baldung

Målningen ”Adam och Eva.” De mest frivolösa, när det gäller tradition, hållning och gester av förfäderna i scenerna på hösten, skapade av andra konstnärer, verkar oskyldiga jämfört med Adam och Eva Baldunga. Även om Adam och Eva inte ser på varandra och inte vidrör varandra, uppstår erotiska spänningar mellan dem.

Adam står och, med huvudet kastat tillbaka, tittar upp på ormfrestaren med en utmaning. Hans blick är full av lust. Eva, Adams medvetna passion, sänkte ögonen kokt och lite hånligt, det fanns intensiv förväntan i hennes ansikte. Diptychens sammansättning spelas upp av konstnären som en barriär, ett hinder mellan förfäderna.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)