Allegory of Music – Hans Baldung

Allegory of Music   Hans Baldung

I den 15-talets tyska skulpturen börjar de stora och djupa förändringarna i det mänskliga medvetandet som renässansen förde med sig. Dessa förändringar återspeglas främst i dess två viktigaste funktioner. Den första av dessa är att de gamla gotiska formerna blir medvetna och överdrivna, som om de är födda av en önskan att med alla medel behålla den gamla fromheten och den naiva upphöjda troen.

Men på grund av det faktum att medeltida åsikter redan under denna tid redan kraftigt underminerades, blir de organiska formerna av medeltida gotisk nu mekaniska, konstgjorda, och ofta förvandlas till rent externa, sofistikerade och vapida dekorativa tekniker. Det andra och viktigaste inslaget i det tyska 1900-talets skulptur är att den visar enskilda manifestationer av direkt mänsklig känsla, konstnärens uppmärksamhet på den omgivande verkligheten och en levande bild av en person. Liksom i målningen, är dessa nya funktioner här för 1300-talet. bildade aldrig ett konsekvent system med realistiska principer.

Ingen skulptör av denna period har skapat en holistisk, generaliserande realistisk metod som kunde återspegla verkliga livets verkliga fullhet och regelbundenhet. Men den konstnärliga betydelsen av det 1400-talets tyska skulpturen ligger precis i denna början förstörelse av det gamla, medeltida konstsystemet, i invasionen av den dödliga rutinen för kyrklig konst av de första blyga blinkarna av uppriktiga livsbekräftelse, de första tecknen på uttryck för mänskliga känslor och önskemål som reducerar konst från himmel till jord.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)