Cupid släpper loss bältet från Venus – Joshua Reynolds

Cupid släpper loss bältet från Venus   Joshua Reynolds

Vid tidpunkten för Reynolds var det vanligt att kalla ”brokiga” målningar som inte är tillgängliga för exakt genre definition. Som regel kan sentimentala, pastorala eller målade leksaker och sensualitet. Befälhavaren var först Gainsborough.

Befälhavaren för den andra är Reynolds. För att se detta, titta bara på bilden ”Cupid släpper ut bältet till Venus”, skriven 1788. Men vår känslighet var inte heller främmande för vår hjälte – hans ”Elf”, 1789 ”förråder” hans känslighet. För de ”färgglada målningarna” poserade Reynolds ofta gatubarn, som konstnären förde till sin studio mellan ”porträtt” – sessionerna.

James Northcourt erinrade om: ”Det fanns alltid barn i hans verkstad, och när en av de ädla kunderna kom, körde Joshua barnen till nästa rum, där de väntade på att han skulle ringa dem igen.” Många av de ”färgglada målningarna” av mästaren var så populära att tryck upprepade gånger gjordes av dem efteråt.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)