Saint Sebastian – Hans Baldung

Saint Sebastian   Hans Baldung

Altaret ”Saint Sebastian”. På den centrala panelen på altaret porträtterar Hans Baldung Greene Saint Sebastian, som skjutas av två bågskyttar, och Green själv är just nu bakom offret. Konstnärer avbildade ofta sig i sitt altarverk, men inte på centralpanelen. Denna position i mitten bör vara meningsfull. Således är Green involverad i drama, hans bild från bilden är så lik den av Saint Sebastian, och de två figurerna är sammankopplade.

Vapen symboliseras ofta av konstnärens verktyg, borstar är vanligtvis associerade med pilar. Här blir symboliken ännu tydligare. Bågskyttar är en allegori för konstnärer och helgon är syftet med deras ”målning”. En sann konstnär står mellan två grupper, var och en av alter-ego för konstnären. Pilen som framgångsrikt träffade målet kommer inte från bågskyttarna utan från fronten, där konstnären själv stod under utförandet av målningen.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)