Madonna med en papegoja – Hans Baldung

Madonna med en papegoja   Hans Baldung

En liknande verkstad för målning och skulptur leddes av Ulm-mästaren under 1500-talets andra hälft – Jorg Sirlin. Denna verkstads huvudverk – en plats för kören i Ulmkatedralen – är ett av de mest berömda och anmärkningsvärda monumenten från tysk skulptur i tidig renässans.

Den mest intressanta delen av denna virtuos snidad ur ett träd är de många halvfigurerna i Gamla testamentets profeter, sibyler, forskare från antiken och kyrkofäderna, som dekorerar stolen i tre rader. Träskulpturella halvfigurer presenteras i de mest varierande och livliga poser, och trots de vinklade vinklarna av kläder och en förvärrad skarp ansiktsuttryck, präglas de av sökandet efter en mängd olika mänskliga ansikten och karaktärer. Ett antal bilder har en uttalad sekulär karaktär.

Särskilt utmärkande i denna mening är figurerna av Pythagoras, Ptolemeus och andra filosofer och forskare i den antika världen. I detta monument har vi att göra med en av de första manifestationerna i tysk konst av intresse för forntida kultur; även om det måste sägas, själva valet av de avbildade visarna från antiken dikteras av den gamla medeltida skolastiska traditionen.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)