John altare – Hans Baldung

John altare   Hans Baldung ”Johannes altare” visar scenen för dopet av Jesus Kristus i Jordaniens vatten. Dopens ritning dirigeras av baptisten Johannes tillsammans med två änglar. Uppifrån är denna scen välsignad av Gud Fadern och den Helige Ande i form av en duva. På sidodörrarna till vänster är St. Nicholas till höger – St Louis of Tuzuz. Nedre och vänster och höger – donatorer med familjemblem.

I medeltida målning var det vanligt att skildra donatorer på altardörrarna, det vill säga de människor som beställde och betalade för konstnärens arbete. Som regel var dessa mycket rika stadsfolk, prinser eller kungliga personligheter eller präster. De avbildades i en ödmjuk ställning och uttryckte sann fromhet och underkastade sig Guds vilja i hela sitt utseende.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)