Dåpet av det armeniska folket. Gregory the Illuminator – Ivan Aivazovsky

Dåpet av det armeniska folket. Gregory the Illuminator   Ivan Aivazovsky

Tillhörande den armeniska apostoliska kyrkans tro skapade Aivazovsky en hel serie bibliska målningar såväl som historiska tomter.

Bland de sistnämnda är ”det då armeniska folket” dopet och ”ed. Befälhavare Vardan”, som en gång prydde en av de feodosianska armeniska kyrkorna och väckte patriotiska känslor hos församlingarna.

Handlingen för målningen ”Dåpet av det armeniska folket” tjänade som en vändpunkt i armens kulturhistoria. Dess välstånd främjades genom antagandet av kristendomen av armenierna. I början av 400-talet, under tsar Trdat III, som i kampen mot utvidgningen av den persiska makten av sassanierna förlitade sig på Rom, legitimerades denna religion som en statsreligion. Armenien är därför idag en av de äldsta kristna staterna.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)