Aul Gunib i Dagestan. Utsikt från öster – Ivan Aivazovsky

Aul Gunib i Dagestan. Utsikt från öster   Ivan Aivazovsky

På 1860-talet utvidgade Aivazovsky omfattningen av sitt arbete och vände sig till ”landets” ämnen. Detta steg var inte oväntat. Just just nu blev hans anklagelser om att han bara kan skriva ”vågor” vanliga och konstnären behövde bevisa att hans talang är ganska universell. Frågan är – har det visat sig? Under hans borste kom ut några ganska bra ukrainska landskap, som vindkraftverk i den ukrainska Steppen vid solnedgången, 1862. Den ukrainska stäppen har länge fascinerat målaren, denna kärlek kommer igenom i dessa verk.

I dem kommer tittaren att upptäcka de bästa egenskaperna som ligger i havslandskapen i Aivazovskij: den mästerliga konstruktionen av perspektiv, den transparenta och sofistikerade paletten och den romantiska känslan. Och ändå – dessa bilder är tydligt underlägsna bilderna från havet som han skapade. År 1868 inledde Aivazovsky en resa till Kaukasus, vilket också återspeglades i flera av hans canvases, särskilt i arbetet Aul Gunib i Dagestan. Utsikt från öster, 1869. Och här låter ekot av romantik ganska tydligt. Detta är ganska naturligt om vi inte glömmer att romantikens födelse i den ryska kulturen i allmänhet är förknippad med Kaukasus.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)