Kaukasus – Ivan Aivazovsky

Kaukasus   Ivan Aivazovsky

Landskapet inkluderar synliga drag i landområdet, inklusive de fysiska elementen i landformer som berg, kullar, vattendrag som floder, sjöar, vattendrag och hav, levande vegetation inklusive lokal vegetation, människor inklusive olika former av markanvändning, byggnader och strukturer och övergående element som belysning och väderförhållanden.

Genom att kombinera både deras fysiska ursprung och den kulturella överlappningen av den mänskliga närvaron, ofta skapad under tusentals år, återspeglar landskapen en levande syntes av människor och är avgörande för lokal och nationell identitet. Landskap, deras karaktär och kvalitet, hjälper till att bestämma bilden av själva regionen, dess uppfattning om platsen, som skiljer den från andra regioner. Detta är en dynamisk bakgrund till människors liv.

Jorden har ett stort utbud av landskap inklusive iskalla landskap i polära regioner, bergiga landskap, omfattande torra ökenlandskap, öar och kustlandskap, tät skogsmark eller trädbevuxna landskap inklusive tidigare arktiska skogar och tropiska regnskogar och jordbrukslandskap i tempererade och tropiska regioner. Landskap kan vidare beaktas under följande specifika kategorier: kulturlandskap, landskapsekologi, landskapsplanering, landskapsbedömning och landskapsdesign.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)