Porträtt av Joachim Lazarevich Lazarev – Vasily Tropinin

Porträtt av Joachim Lazarevich Lazarev   Vasily Tropinin

1815 grundade grev Ioakim Lazarevich Lazarev en skola för armeniska och ryska unga män i Moskva, som 1827 omvandlades till Lazarev Institute of Oriental Language. De lärde arabiska, persiska, turkiska, armeniska, azeriska, georgiska språk. Från 1919 Armeniska institutet, från 1921 Moskva Institutet för orientaliska studier.