Porträtt av Jan Utenbogarta – Rembrandt Harmens Van Rhine

Porträtt av Jan Utenbogarta   Rembrandt Harmens Van Rhine

Målning av den holländska målaren Rembrandt van Rijn ”Porträtt av Jan Utenbogarth”. Storleken på bilden är 130 x 103 cm, trä, olja. Med omplacering av Rembrandt till Amsterdam i slutet av 1631 expanderade hans bildpalett okontrollerat.

Men den djupa, avgörande förutsättningen var den revolutionära omvälvningen av sociala relationer, som omdefinierade platsen för konstuppgiften. Renässansen befriade redan konstnären i Italien från medeltidsverkstadens bojor, från idén om en konstnär, så snart en hantverkare som arbetade i konstnärliga former erkändes han som fri, endast på grund av sin talangpersonlighet.

Till skillnad från de feodala konstmännen, den holländska konstmarknaden på 1600-talet, drog quatrocento konstnären in i den heliga cirkeln av hög konjunktur och depression och kastade honom och andra tillverkare av varor, fortfarande organiserade i verkstäder och i medlemmarna i stadssamhället – guild, till verkliga livet, bestämda av att slava beroende av marknad och i stort sett fritt produktionssätt.

På grundval av det föränderliga spelet med utbud och efterfrågan, under villkoren för den nyligen erövrade friheten, växte konstnärernas nya självmedvetande, de starkare naturen hos dem, tittande på den obotliga världen, började lyssna bara på sin egen moraliska bedömning, de kände sig bara ansvariga för sitt eget samvete.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)