Big Bather – Raoul Dufy

Big Bather   Raoul Dufy

Dufys hobby för kubismen var mycket ytlig. Desillusionerad med Fauvisms filosofi, som var baserad på postulatet om att använda ”färg för färg”, började Dufy igen söka efter sitt eget sätt. Den nästa som påverkade konstnären var Paul Cezanne.

Tillsammans med Georges Braque Dufy tillbringade en tid i staden Estak, nära Marseilles, där Cezanne målade ett antal av sina berömda målningar, som markerade början på kubismen. Både Dufy och Braque försökte låna från Cezanne frihet när det gäller att hantera geometriska former och dess kalla, dämpade palett.

Som ett resultat förblev Dufy-linjen under flera år skarp och kantad, helt annorlunda från den släta, rundade linjen som kännetecknar hans senare verk. Bilderna av Dufy från hans ”Marseille” – period kan med rätta kallas ”förkubistisk”. De skilde sig obetydlig snedvridning av rumsliga former och dämpad färg.

Som experimenterande med kubism skrev Dufy flera anmärkningsvärda verk, däribland The Landscape in the Estaci, 1908, som starkt liknar målningarna av äktenskap av samma period. Dufy, till skillnad från sin vän, kastade sig inte in i kubismen på allvar och under lång tid, även om detta inflytande också kännas i ett antal av hans senare verk – till exempel i målningarna ”Neapolitan Fishermen”, 1914, ”Birdcage”, 1914 och ”The Big Bather” 1914.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)