Självporträtt – Hans Holbein

Självporträtt   Hans Holbein

Hans Holbein den yngre föddes i konstnärens familj och därför är det ganska naturligt att han genomgick sin första utbildning på sin far Hans Holbein den äldres verkstad. Egentligen tyska målningen på 1400-talet hittade sin slutförande och samtidigt övergången till en ny scen i verk av grundaren av konstskolan i Augsburg – Hans Holbein den äldre, en konstnär som kan inkluderas i historien för tysk konst på 1500-talet med samma rätt. Holbein den äldres tidiga verk med stil ligger helt intill tysk målning på 1400-talet.

Som nya funktioner kan element av välkänd tillfredsställelse och tydlighet noteras, som kraftigt förbättras av konstnärens senare saker, som redan har skapats uttryckligen i banan för nya trender. I de tidiga sakerna av Holbein den äldre dominerar varma och djupa toner; senare blir färgen ljusare och kallare. Hans mest kända verk är altaret i St. Sebastian, skapad i storhetstiden för Dürers kreativitet, är helt i sin anda tillhör 1600-talets konst.

Korrekt konstruerade figurer, lugn, tydlig ansiktsuttryck, rumslig ordning, mjuka plastformer, klassiska motiv i den arkitektoniska miljön och prydnad överför detta verk till den nya världen av högrenässans konst.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)