Distribution av Eagles – Jacques Louis David

Distribution av Eagles   Jacques Louis David

Davids liv sammanföll med den mest turbulenta perioden i Frankrikes historia. En gång i saker och ting blev konstnären omedvetet en kroniker av den moderna historien i sitt land. I själva verket är målningarna av David, skriven mellan 1789 och 1815, inte mindre slående än verken från den pre-revolutionära perioden, även om de inte längre utfördes så noggrant.

Den hast som dessa dukar målas med är ganska förståelig. Under revolutionen och efter det var konstnären för upptagen med politik, han hade helt enkelt inte tillräckligt med tid att ägna sig helt åt den kreativa processen. Som regel förblev de stora bilderna av David, som började under dessa år, oavslutade.

Epoken från hans era förmedlas mer uttryckligt av hans små verk – till exempel ett enkelt porträtt av Marie-Antoinette, föras till guillotinen, 1793. David skrev tre martyrer från revolutionen: den mördade journalisten Marat, före detta aristokrat Lepetlet och Joseph Barr. Efter revolutionen skapade konstnären ett djärvt porträtt av den nya kejsaren – ”Napoleon på passet av Saint-Bernard”, 1800. Medan Bonaparte förblev vid makten, åtnjöt David hans tjänst och var en målare i domstol. Under dessa år fick han flera stora order, till exempel fördelning av örnar. Dessa målningar saknar emellertid den omedelbarhet och enkelhet som kännetecknade konstnärens tidiga verk.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)