Porträtt av Napoleon på det kejserliga kontoret – Jacques Louis David

Porträtt av Napoleon på det kejserliga kontoret   Jacques Louis David

Befälhavaren hittade speciella uttrycksmedel för varje modell i sina porträtt. Detta porträtt på grund av linjernas smidighet, formens fullständighet, bildens storhet kännetecknas av klassisk perfektion. 1812 David skrev kejsaren för sista gången. Porträttet av Napoleon i hans studie är anmärkningsvärt för den oväntade tolkningen av bilden.

Kejsaren framträder här som en iver och vårdande mästare i Europa: han arbetade hela natten att ljuset bränner på sina papper, och klockan påminner redan om nästa artikel i schemat – det är dags att gå till en militäröversyn. Innan du fäster ditt svärd kastar Napoleon en betydande blick mot tittaren – din kejsars liv är inte lätt…

Efter nederlag av Napoleon tvingades David, som en gång hade röstat i konventionen för dödsstraffet för Ludvig XVI, att lämna Frankrike. Konstnären åkte till Bryssel, där han bodde fram till sin död. Han fortsatte att arbeta: flitigt, men utan att lyfta skrev porträtt av detsamma som han, flyktingar och arbetar med gamla ämnen.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)