Salvet av Napoleon I och kroningen av Josephine – Jacques Louis David

Salvet av Napoleon I och kroningen av Josephine   Jacques Louis David

Denna enorma duk är den mest monumentala bilden av de som beställdes till David av Frankrikes nya kejsare. Den visar kroningen av Napoleon och Josephine som hölls den 2 december 1804. Till att börja med skulle David skildra Napoleon som krönade kronan själv, men utan att vilja minska påvens autoritet, valde tiden för kroningen av Josephine.

Många figurer på duken är lätt att känna igen. Innan David började skapa bilden, gjorde David många preliminära skisser och byggde till och med en modell av kyrkan och fyllde den med figurer av människor. När han arbetade fick han hjälp av en konstnär-dekoratör från operahuset, som markerade perspektivet, och Davids student Ruzhe, som skissade kompositionen.

Duken färdigställdes i november 1807. Napoleon som såg honom var glad. ”Bra, mycket bra!” Utropade kejsaren. ”David, du lyckades gissa mina tankar och presentera mig för en fransk riddare…” Efter mindre korrigeringar visades bilden i Louvren i februari 1808, och senare, samma år, med triumf antagen på salongen.