David med chefen för Goliat – Guido Reni

David med chefen för Goliat   Guido Reni

Konstnären på Bologna-skolan, där akademismen blomstrade, påverkades också Guido Reni av Caravaggio. Han tog befälhavarens övertygelse om att konst borde vara så nära verkligheten som möjligt, så du ska inte vara rädd för att skildra ens obehagliga eller skrämmande saker.

Denna syntes av passionerad, realistisk målning och akademiskt sätt förkroppsligades i Renis målning ”David med chefen för Goliat”. En av de speciella egenskaperna med Caravaggism var den kontrasterande belysningen, som konstnären använder här, men hans ljus är inte lika varmt som Caravaggio, utan snarare coolt.

Den bibliska herden David, som besegrade jätten, står i en graciös ställning, i en mössa med en fjäder och tittar på fiendens huvud fristående, skriven med naturalistiska detaljer. Traditionen med att föreställa David som en vacker ung man etablerades i italiensk konst på 1500-talet, vilket exemplifieras av statyn av Donatello.

Men kontrasten mellan den unga, blomstrande hjälten, personifierar själva livet och det fruktansvärda huvudet av en mördad jätt, som Renis verk bygger på, var karakteristiskt för konst av manism och akademism.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)