Stranden i närheten av Oranienbaum – Savrasov

Stranden i närheten av Oranienbaum   Savrasov

Verket beställdes av storhertiginnes författare vid den tidpunkt då han fortfarande var väldigt lite känd. Till befälhavarens förfogande gavs sommarresidensen för medlemmar av den kejserliga familjen vid Finska viken. I den dyster, otrycksfulla norra kusten lyckades författaren hitta ett romantiskt ljud, färgstarkhet och en extraordinär atmosfär.

Det viktigaste i landskapet är solnedgången, dess färgglada innehåll, så autentiskt och skickligt avbildat av författaren, fyller verket med en speciell atmosfär. I landskapet finns en man. Själva faktumet med effektiv närvaro fyller landskapet med ett slags drama och ljud. Havet är inte bara ett vackert objekt för bilden, det är en inkomstkälla, ett fält för mänsklig aktivitet.

Kvällshimlen, reflekterad i havsytan, målar den i sina färger, varma och mjuka. Utsikten över de förfallna småbåtshamnarna, ångaren springer långt bort, den dimmiga horisonten – skapar en atmosfär av romantisk sorg. Mästaren var särskilt framgångsrik i molnen, målade av kvällens solpalett, vattenytan, nästan perfekt, mossat täckta stenblock i förgrunden. Till och med de pinnar som näten hänger på ser ut som tornen i ett forntida slott.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)