Sikt över Kreml från Krimbron i dåligt väder – Alexei Savrasov

Sikt över Kreml från Krimbron i dåligt väder   Alexei Savrasov

Den unga konstnärens förmåga att noggrant och eftertänksamt bemästra traditionerna för sina föregångare-romantiker och samtidigt utveckla dem i riktning mot större naturlighet, konstlöshet, realism visade sig tydligt i verken från nästa 1851 ”Före åskväder, i herrgården” och särskilt ”Vy över Kreml från Krimbron i oklart väder, som återspeglar Maxim Vorobievs åskväderlandskap, som underströk effekterna av kontrasterande belysning, vindbrytande träd etc. för att uttrycka dramatiska, turbulenta, något abstrakta e känsla.

Men Savrasovs verk skiljer sig från bilderna av föregångaren genom att han, enligt kritikerns exakta kommentar, ”… förmedlade ögonblicket extremt sant och livsviktigt. Du ser molnens rörelse och hör ljudet från trädgrenar och gräs skakade – för att vara en dusch och en åskväder.”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)