En glänta i en tallskog – Alexey Savrasov

En glänta i en tallskog   Alexey Savrasov

Majoriteten av Savrasovsky-målningarna som skapades på 1880-talet anses vara föraktliga: det tros att den sjuka konstnären, som upplevde stora synproblem och också reste från binge till binge, var mycket förlorad i skicklighet.

På vissa sätt är detta en motiverad åsikt, men varje regel betonas av undantag från den. Den här bilden är ett av de glada undantagen. Ingenting här är bevis på minskningen av talang – detta är en djärv, exakt målning, på ett Savrasovsky-sätt, emotionellt.

Samtidigt ”skönhet i det lilla och enkla”, som kultens konstnär har bekänt hela sitt liv.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)