Klostret i ekskogen – Caspar David Friedrich

Klostret i ekskogen   Caspar David Friedrich

Detta är en av de bästa målningarna av Frederick, tillägnad temat död och uppståndelse. Klostret i ekskogen anses vara ett parverk för måleriet Monk by the Sea. Om munken avbildad av havet fortfarande tillhör det jordiska livet, har han här redan flyttat till efterlivet. I förgrunden ser tittaren en öppen grav – en symbol för att oundvikligen närma sig döden. Den övre delen av bilden är upplyst av en ojämn utstrålning som ger hopp om den kommande uppståndelsen för evigt liv.

Landskapet i sig ser helt otroligt ut. Icke desto mindre är det känt att Friedrich arbetade med den baserade på sin egen upplevelse av att iakttaga naturen. En noggrant gjord skiss av ett av de döda träden har bevarats – den är daterad 5 maj 1809 – och det är mycket möjligt att detta inte är den enda skiss som Frederick gjorde för klostret. Till exempel återger ruinerna av en kyrka noggrant ruinerna av en cistercienserkloster i Elden, som konstnären besökte när han besökte sitt ursprungliga Greifswald. Dessa ruiner är förresten en tvärgående bild av Friedrichs verk.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)