Träskor – Jacob van Ruysdael

Träskor   Jacob van Ruysdael

Ruysdael var den största landskapsmålaren i sin tid. I den nederländska landskapsskolan finns det en mängd olika naturbilder och det finns alltid människor i dem. Små fina figurer laddar eller lossar fartyg, jagar i skogar, fyller gatorna i städer och byar. Men det finns andra verk av landskapsmåleri som förkroppsligar ett ögonblick med filosofisk generalisering.

Bland dessa dukar och är ”Swamp”. Bilden visar öknens del av skogen, översvämmad av vatten. Kraftfulla, lätt vridna träd rusar sina frodiga kronor mot himlen, men några av dessa jättar är redan döda stammar utan blad. Detta är en kraftfull, en gång vacker ek som föll i ett träsk på höger sida av duken, dess granne försöker fortfarande motstå ödet, och en stark tillväxt utvecklas runt dem. Det mörka vattnet i träsket är fortfarande, men nästan hela ytan är täckt med ljusgröna näckrosblommor.

Bara den vilda andens bullriga familj bryter mot lugn och tystnad i den gamla skogen. Solens strålar tränger knappt in i det våta krattet, och endast små ljusbländningar spelar på vattenytan. Forntida ekar och unga träd förkroppsligar den utgående, dömda gamla och nya nya generationen. Bilden får således en dold symbolisk betydelse, där dess filosofiska innehåll ligger.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)