Marine – Jacob van Ruysdael

Marine   Jacob van Ruysdael

Grunden för det ekonomiska välståndet från Holland från tidiga tider var sjöhandeln. Kanske är det därför marina arter traditionellt har haft stor popularitet här. På 1600-talet arbetade en hel kohort av framstående marinmålare i Holland.

Reisdal försökte inte jämföra dem med noggrannheten i bilden av varje enskilt fartyg och detaljerna i dess riggning. Han sökte först och främst att förmedla havselementets kraft och storhet. Fartyg var för honom bara extra detaljer.

1721 skrev Arnold Haubraken: ”Han förstod hur man skulle skriva havet. När han skildrade stormvågorna som kraschar mot kustens klippor verkade de redo att falla direkt på betraktarens huvud. Han var verkligen en av de bästa i havet landskap. ”

Det finns många felaktigheter i Haubraken-skrifterna, men detta citat verkar inte gälla dem. Cirka 30 marina arter av Ruisdael har nått oss, och ingen av dessa målningar är daterade.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)