Vinterlandskap – Jacob van Ruysdal

Vinterlandskap   Jacob van Ruysdal

Vinterlandskap Kanske, i inget europeiskt land, har vinterlandskap aldrig varit så populära som i Holland.

Holländska konstnärer från sjuttonde och artonde århundradet skildrade otaliga gånger vintern kul i naturen – skridskoåkning, festligheter och slädturer. Mindre ofta men ändå träffade lyriska landskap som förhärligar det snöklädda landskapets skönhet. Vad gäller Reysdal passar hans vinterscener inte in i någon av dessa kategorier.

Varken vinterglädje eller poetiska vinterlandskap, han avbildade inte. Han skrev vinter utan utsmyckning – i realismens stil. Vissa av Reisdals vinterlandskap kan kallas nästan tragiska i humör. Under flera århundraden i rad ger detta många konsthistoriker anledning att tolka dem som symboler för den närmande döden. Men enligt vår åsikt skulle det vara mer rättvist att betrakta dem som symboler för ödeläggelse och ensamhet.

Totalt nådde vi cirka 25 vinterscener i Ruysdael. Ingen av dem är daterad, men forskare är benägna att tro att de flesta av dessa målningar är skrivna inte tidigare än 1660-talet.