Vattenfall – Jacob van Ruisdal

Vattenfall   Jacob van Ruisdal

Målning av den holländska målaren Jacob van Ruysdael ”Vattenfall”. Storleken på målningen är 100 x 87 cm, olja på duk. Det antas att Reisdal skrev imaginära bergsskoglandskap med turbulenta vattenfall. Det antas att Reisdal inte hände i högländerna, där det finns vattenfall, och skrev dem, baserat på de berömda målningarna av hans vän Alart van Everdingen, som besökte de skandinaviska länderna.

Vanligtvis behärskade holländska landskapsmålare i sin ungdom flera tomter och utnyttjade dem hela livet, kopierade sina egna verk och skapade många varianter av sina tidiga framgångsrika målningar.

Raisdals kreativitet var snarare undantaget, som tyvärr bara bekräftade den allmänna regeln för förkroppsligandet av ”kamratskap” och dubblering av ämnen i konsten att nederländskt landskapsmålning. I mitten av 60-talet av det tjugonde århundradet dök en grundläggande studie av historikern från den europeiska barocktiden, Wolfgang Stekhov, ”The Dutch Landscape of the 17th Century”.

I detta vetenskapliga arbete visas namnet Jacob van Ruisdael i tio av de tretton kategorierna, som analyseras noggrant av forskaren. Detaljerade beskrivningar och hänvisningar till målarens arbete finns i kapitlen om sanddyner, landsvägar, fält, panorama, kanaler, floder, vattenfall, skogar, vinter, flod, kust – och havslandskap, urbana och imaginära vyer, tyska och norska landskap.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)