Judisk kyrkogård – Jacob van Ruisdal

Judisk kyrkogård   Jacob van Ruisdal

Ett utmärkande drag i Reisdals mogna kreativitet är mättningen av målningar med drama. Hans canvases är inte längre bara en kontemplation av den omgivande världen, som hans föregångars canvases, utan en sökning efter dynamik, rörelse i allting. Lagen om ständig förnyelse – det är detta Reisdal ville återspegla i sina verk, därför valde han som ett objekt för bilden de ögonblick i naturen som mest levande visar processen för ett intensivt inre liv, övergången från ett tillstånd till ett annat. Därför en viss höjd av det avbildade objektet, koncentrationen av känslan på duken, samt en del dyster, förutbestämdhet.

Liknande motiv uppstod redan i de tidiga verken av Reysdal och intensifierades när konstnären utvecklades. Kanske var de också förutbestämda av de mest allvarliga poetikerna i den norra naturen. Men trots detta kan målningar av Reysdal inte kallas helt genomträngda med teman om död och inkonstans. Volatiliteten i sig kan betraktas som en hymne till liv och kommandosamhet.

I arvet från Reisdal finns det fortfarande ett verk där dysterhet och tankar kommer fram. Det handlar om den ”judiska kyrkogården”. Det ledande temat är den majestätiska döden av döden och den omskakliga lagen att ändra en till en annan: byta höst på vintern, ändra dag till natt, ändra det soliga vädret till regnigt och äntligen förändra mänskliga generationer. Men vad är vinnaren i denna ständiga variation, för vad är alla dessa metamorfoser? Bör döden betraktas som det sista ackordet, eller säger livet sin prioritet? Vad är viktigare: en individs flyktiga liv eller total odödlighet? Det är dessa frågor som Reisdal ställer på den judiska kyrkogården, och det är osannolikt att han uppmuntrar tittaren att tänka för att avslöja någon sannhet som uppenbarats för honom. Bilden är konstnärens tankar, det är inte löften om någon idé utan bara en persons tankar,

Idén om dödets nådelöshet återspeglas på duken i en torkad trädstam, vars nakna grenar förment ”fastnar” i det allmänna landskapet och i de nedfallna väggarna i byggnaden i bakgrunden. De är som omfamningar av den mest beniga gamla kvinnan med en ljå. Samtidigt sätter dessa objekt några rumsliga ramar där döden reglerar. Det är just mellan dem som gravarna är belägna, och konstnären var förmodligen inte obetydlig att detta ”döds rike” inte upptar hela kanfasområdet.

Motivet för ett erövringsliv överförs med inte mindre kraft i bilden. Det levande trädet stiger nästan i mitten av detta ”kungarike”, molnen flyter över himlen utanför, och en liten ström flyter ut från kyrkogården. Döden själv ger upphov till liv, rörelse. Och Reysdals skicklighet låg precis i det faktum att han i vanliga detaljer kunde se de eviga lagarna, i det verkliga landskapet – den konstnärliga bilden.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)