Panoramas – Jacob van Ruisdal

Panoramas   Jacob van Ruisdal

Uttrycket ”panorama” infördes i slutet av XVIII-talet för att hänvisa till en bild som täcker nästan hela horisontscirkeln. Som regel kombineras panoramat med de volumetriska layouterna i förgrunden.

Under 1700- och 1800-talet åtnjöt sådana arter stor tillgivenhet från allmänheten. Numera har betydelsen av ordet ”panorama” förändrats något, och nu accepteras det att kalla någon bred, ”omfattande” vy som ett panorama. Det är i denna mening denna term är tillämplig på Reysdals arbete.

Scenerna för hans panorama blev ofta vyerna från hans ursprungliga Haarlem eller halvfiktiva scener. Reisdal arbetade med panoramasammansättningen och valde alltid en hög vinkel, vilket gjorde att han kunde sänka horisontlinjen och lämna så mycket utrymme som möjligt för sin älskade molniga himmel.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)