Saint Matthew and the Angel – Michelangelo Merisi da Caravaggio

Saint Matthew and the Angel   Michelangelo Merisi da Caravaggio

I februari 1602 fick Caravaggio en beställning på målningen ”St Matthew och ängeln”, som skulle äga rum mellan två tidigare målningar i altaret i Contarelli kapell. Hans inträde är kopplad till ängelns utseende till Matthew, som inspirerade honom att skriva ett av evangelierna. Efter hans realisationsidéer skildrade Caravaggio ängeln med Matteus direkta hand på pergament – medan evangelisten själv liknar en person som inte vet hur man ska läsa och skriva. Denna version av bilden förkastades av kyrkan, eftersom bilden tycktes otillbörlig – främst på grund av att de ”heliga benen utsattes” förolämpligt utsatta för alla.

Saint Matthew and the Angel   Michelangelo Merisi da Caravaggio

Caravaggio skapade omedelbart en mer traditionell version. Detta alternativ ansågs lämpligt, och det pryder fortfarande altaret i Contratalli-kapellet. Den avvisade duken köptes av en annan beskyddare av Caravaggio, Marquis of Vincenzo Giustiniani. Under andra världskriget dog det i Tyskland

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)