Calvary Procession – Peter Bruegel

Calvary Procession   Peter Bruegel

Bruegels målningar har ett tecken som ger dem till ikoner: kombinationen av temporala och rumsliga lager.

I verk som den som presenteras spelas bibelsk scener mot bakgrund av flamländska stads – och landsbygdslandskap. Här: figuren av Frälsarens kors, böjd under korsets vikt, försvinner nästan bland många människor, de flesta av dem, som det var, som inte vet vilka mysterier de bevittnar. Därför bitterheten i den konstnärliga atmosfären: karaktärerna i målningen är upptagna med sina egna angelägenheter, medan Jesus Kristus lider för sina synder.

Frågan som frågar efter språket: är inte hans offer förgäves? Och: för vem han kommer att ta lidandet? Här är Bruegel, ovanligt medveten om skadorna på människans natur, helt i strid med föreskrifterna från genierna från renässansen, som besvarade dessa frågor utan mycket tanke.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)