Barnspel – Peter Bruegel

Barnspel   Peter Bruegel

Bilden målades av Bruegel 1560. Plott och komposition är det nära sådana verk av Bruegel som Ordspråket och slaget om Maslenitsa och fasta, skapat ett år tidigare. De förenas av den färgstarka och flerfiguriga kompositionen, önskan om extremt detaljerad och omfattande täckning av det valda ämnet. N. A. Gershenzon-Chegodaeva konstaterar att alla tre verken har en markant didaktisk karaktär. deras grund är ”temat för den galna människans existens i villkoren för den” inverterade världen ”.”

Sandra Hindman konstaterar att traditionen med att skildra barns spel fanns redan före Bruegel på 1400-talet: detta motiv var ofta närvarande på fältet med kalendrar och böcker. Det är mycket troligt att Bruegel var bekant med sådana illustrationer, men utbudet av spel som han skildrade är mycket bredare än hans föregångare och har, verkar det, en något annorlunda symbolik.

Målningen avbildar ett torg; till höger om en gata går djup, och till vänster syns ett fragment av landskapet: några träd, en gräsmatta och en liten flod. Överallt ser vi grupper av barn upptagna i spelet. Intressant nog citerar olika författare olika nummer beträffande deras antal: vissa indikerar att barnen på bilden är ”över 230”, andra att deras ”över 250”. Jean-Pierre Vanden Branden i sitt verk ”Les Jeux d’enfants de Pierre Bruegel” namnger mer specifika figurer: 168 pojkar och 78 flickor. Olika nummer ges angående antalet spel som spelas av Bruegel: 83, 86, mer än 90.

Deltagarna i denna massscen förenas inte av någon gemensam handling: de är indelade i isolerade, likgiltiga grupper. Uppmärksamhet riktas mot det faktum att Bruegels karaktärer har väldigt få barn: de avbildas mer som små vuxna. Idealisering av barndomen, som kommer att bli typisk när man skildrar barn under de kommande århundradena, praktiserades inte alls under Bruegles tid: i barndomen såg de bara förberedelsefasen för vuxenlivet och behandlade barn i enlighet därmed. Barns ansikten saknar individuella egenskaper och verkar primitiva och tråkiga. Inget barn ler, deras kul ser allvarlig, fokuserad.

Eftersom barn visas på ett så ovanligt sätt för oss är det svårt att säga om vuxna är i bilden. Många forskare tror att Bruegel bara skildrade barnens värld; andra medger att det finns flera vuxna i bilden.

Bildens sammansättning uppmärksammar en ovanligt hög horisont och ett offsetperspektiv som riktar tittarens blick åt höger och djupt.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)