Stilleben – Konstantin Makovsky

Stilleben   Konstantin Makovsky

Konstantin Makovsky har genom åren utvecklat sin egen igenkännande stil trots att han arbetade i olika genrer. Det speciella med hans målning ”Still Life” ligger just i det faktum att befälhavaren skrev det på ett helt okarakteristiskt sätt.

Bilden är mycket ljus, skriven i stil med holländsk målning under XVII-talet. Bilden av ljusa buketter av holländska mästare mot mörk bakgrund har förblivit en förebild i flera århundraden.

Stilleben görs av mycket hög kvalitet och detaljer. Spårade försiktigt solskenet, spelet av ljus och skugga, bildens brytning i glaset från vilken vasen är gjord.

Konstnären uppmärksammade den realistiska bilden. Bildens noggrannhet och sanningsenhet – det var konstnärens huvuduppgift när han skrev denna bild.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)